FOSSCOMM 2018

»Στα νέα σήμερα: Φόροι στους υπερσυνδέσμους και φίλτρα στην ψηφιακή ΕΕ«
2018-10-14, 12:05–12:35, Amph. B

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση της για την Οδηγία σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Η πρόταση αυτή με το αμφιλεγόμενο κείμενό της προκάλεσε πολλές αντιδράσεις ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, στον ακαδημαϊκό τομέα αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πρόταση αντί να εστιάζει στη βελτίωση και εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας των κρατών μελών, εισήγαγε ρυθμίσεις επικίνδυνες για τη δομή και λειτουργία του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε σήμερα, καθώς επίσης και για το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το Άρθρο 11 της εν λόγω πρότασης εισάγει ένα συγγενικό δικαίωμα για τους εκδότες ειδησεογραφικού περιεχομένου, το οποίο τους δίνει δυσανάλογο προβάδισμα στις διαπραγματεύσεις με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ως συνέπεια, μικρές και καινούριες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα έχουν τους αναγκαίους πόρους να ανταγωνιστούν μεγάλες εταιρίες όπως η Google και Facebook, θα βρεθούν στο περιθώριο. Η χρήση υπερσυνδέσμων και αποσπασμάτων θα υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εκδοτών οι οποίοι θα προσφέρουν άδειες σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ελάχιστο των άρθρων τους, πλήττοντας σημαντικά την ελευθερία της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Εν συνεχεία. το Άρθρο 13 θέλει να προλάβει τις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, αψηφώντας την υπάρχουσα δομή και λειτουργία του και απειλώντας την ελευθερία και ανοιχτότητά του. Ενώ ο όρος “αυτοματοποιημένα φίλτρα” δεν αναγράφεται αυτολεξεί στο κείμενο της πρότασης, το κείμενο δεν παύει να προωθεί μια αυξημένη ευθύνη για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες θα χρειαστεί να εφαρμόσουν τέτοια φίλτρα προκειμένου να προλάβουν οποιαδήποτε “παρανομία” και τις μεγάλες ποινές που θα υποστούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Τα προβλήματα γύρω από αυτή την πρόταση είναι πολλά. Αρχικά, τα προστατευόμενα έργα ποικίλουν σε μορφή μιας και μπορούν να αποτελούν κάποιο αρχείο ήχου, εικόνας, κώδικα κλπ. Τα φίλτρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ικανά να εντοπίσουν την παρανομία σε οτιδήποτε ανεβαίνει, οποιασδήποτε φύσης. Φυσικά τα φίλτρα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις νόμιμες μεταφορτώσεις όπως είναι αυτές της παρωδίας ή της ανάρτησης ανοιχτού κώδικα σε αντίστοιχες πλατφόρμες. Εν συνεπεία, το Άρθρο 13 θα δημιουργήσει μια κατάσταση αυτόματου και γενικού φιλτραρίσματος και μπλοκαρίσματος περιεχομένου, κάτι που έχει επισημανθεί ήδη ως παράνομο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή, η βόμβα αυτή που είναι έτοιμη να εκραγεί βρίσκεται στα χέρια του Κοινοβουλίου Πολυάριθμες οργανώσεις από την κοινωνία τον πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων και εταιριών που ειδικεύονται στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει εκφράσει την αντίθεσή τους και κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοθέτημα αυτό είναι σε διαρκή δράση. Την περίοδο της διενέργειας του FOSSCOMM θα υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις άξιες παρουσίασης και συζήτησης.

Η εν λόγω παρουσίαση θέλει να θίξει τις προβληματικές ρυθμίσεις που φέρει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δομή της παρουσίασης συνοπτικά θα έχει ως εξής: 1. Ευρωπαϊκά Νομοθετικά Όργανα. Ποιά είναι τα όργανα και ποιά είναι η συνήθης νομοθετική διαδικασία; 2. Πρόταση Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα στην ενιαία ψηφιακή αγορά, Άρθρα 11 και 13, οι επιπτώσεις στην κοινότητα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. 3. Υπάρχουσες και μελλοντικές δράσεις. 4. Ερωτήσεις και περαιτέρω συζήτηση.