Το Πανεπιστημιο Κρητης

Η ανάγκη για τη δημιουργία ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Κρήτη είχε προκύψει από νωρίς· γεωγραφικοί και δημογραφικοί λόγοι επέβαλαν να λειτουργήσει εδώ το τρίτο ελληνικό πανεπιστήμιο, ποικίλες όμως αιτίες καθυστέρησαν τη δημιουργία του. Το ιδρυτικό διάταγμα δημοσιεύτηκε το 1973, ενώ το Πανεπιστήμιο άρχισε να δέχεται φοιτητές το 1977 – 78 . Έδρα του Πανεπιστημίου ορίστηκε το Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει η ενιαία ακόμα τότε Φιλοσοφική Σχολή και να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο η Σχολή Θετικών Επιστημών. Η χρονική συγκυρία της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στάθηκε ιδιαίτερα θετική· η κοινωνία διέθετε τη βούληση και τις δυνάμεις να ανανεωθεί. Έτσι, το πανεπιστήμιο προχώρησε από την πρώτη στιγμή σε καινοτομίες και σε γόνιμους πειραματισμούς.

Στα 40 χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα, με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών του Κρητικού λαού. Οι πρώτοι καθηγητές του, από ευρωπαϊκά και αμερικανικά ιδρύματα όπου ήδη απολάμβαναν τη διεθνή αναγνώριση, αλλά και οι επόμενες γενιές, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την καλλιέργεια της έρευνας και της καινοτομίας. Οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές για πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφανίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Διαδίκτυο μπήκε στην Ελλάδα μέσω της Κρήτης, σε εποχή που πολύ λίγοι το γνώριζαν ή μιλούσαν για αυτό. Γύρω από το Πανεπιστήμιο και παράλληλα με αυτό, δημιουργήθηκε ένας ιστός ιδρυμάτων έρευνας και εκπαίδευσης με σημαντικότατο έργο και διεθνή προβολή, όπως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ), πλέον μέρος του ΕΛΚΕΘΕ, και το αστεροσκοπείο του Σκίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του πανεπιστημίου, καθώς και στο video που ακολουθεί.

Τοποθεσια