Αμφιθέατρο Πετρίδη

Αμφιθέατρο Α

Αμφιθέατρο B

Αιθουσα Α1

Αιθουσα Α2

Αιθουσα Α3 / Α4